*al = posuđe od aluminjuma
*sendvič = posuđe sačinjeno od slojeva čelik + aluminijum + čelik

Šerpa sa drškom (aluminijum ili *sendvič)

Zapremina (Litar):
- 0.9;
- 1.3; 1.8; 2.3;

montini guerino

Šerpa sa dve ručke (al ili sendvič)

Zapremina (Litar):
- 0.9; 1.3; 1.8;
- 2.3; 3.4; 4.8;
- 6.2; 7.2; 8.7;

montini guerino

Lonac (al ili sendvič)

Zapremina (Litar):

- 2.5; 3.4; 4.8;
- 6.5; 8.6; 11;

- 12.8; 15.5;

montini guerino

Plitka šerpa sa dve ručke (al ili sendvič)

montini guerino

Posuda za soseve (al ili sendvič)
Zapremina (Litar) :
- 0.2; 0.3; 0.4;
- 0.9; 1.3; 1.8;

montini guerino

Šerpa dve ručke (al ili sendvič)

Zapremina (Litar) :
- 0.4; 0.9; 1.3; 1.8;
- 3.4; 4.8; 6.2;
- 7.2; 9; 12;
- 14.5; 17; 24

montini guerino

Tiganj jedna drška

(al ili čelik)

montini guerino Lonče (al ili sendvič)
Zapremina 1 litar.

montini guerino

Posuda za sosove (al ili sendvič)
Zapremina (litar):
- 0.9; 1.3; 1.8; 2.3;

montini guerino Poklopac (al ili sendvič)
Prečnik (cm):
- 14, 16, 18, 20, 22
- 24, 26, 28, 30

montini guerino

Poklopac (aluminijum):

Prečnik (cm):
14, 16, 18, 20, 22
24, 26, 28, 30

Cediljka (aluminijum ili sendvič)

montini guerino Tiganj (aluminijum)
Prečnik (cm):
14, 16, 18, 20, 22
24, 26, 28, 30
Zapremina (Litar) :
0,2; 0,3; 0,4; 0,9;
1,3; 1,8
Plitka šerpa za kuvanje (aluminijum)
Prečnik (cm):
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26
Plitka šerpa sa dve drške (aluminijum):
Prečnik (cm):
14, 16, 18, 20,
22, 24, 26
Zapremina (Litar) :
3,5; 4; 6; 7,5;
9; 10,5; 12; 16
Lonac i posuda za kuvanje na pari (sendvič).
Prečnik (cm):
18, 22,
24, 26, 30

Lonac za špagete (sendvič)
Prečnik:
18, 20, 22,
24, 26, 28
Posuda za kuvanje na pari i lonac (aluminijum ili sendvič)
Prečnik (cm):
18, 22, 24, 26, 28, 30
Veći lona i posuda za kuvanjena pari (aluminuijum ili sendvič):
Prečnik (cm):
18, 22, 24, 26, 28, 30
Lonac za špagete sa poklopcem i dva ili tri oblikovana cedila
Cedilo za špagete - jednostrano. Mrežica za friteze
montini guerino

montini guerino
       
montini guerino montini guerino montini guerino
montini guerino montini guerino montini guerino montini guerino
montini guerino montini guerino montini guerino montini guerino
       
montini guerino montini guerino montini guerino montini guerino
montini guerino montini guerino montini guerino  
       
montini guerino montini guerino montini guerino montini guerino
montini guerino montini guerino montini guerino montini guerino
montini guerino montini guerino montini guerino montini guerino
montini guerino montini guerino montini guerino montini guerino
montini guerino montini guerino montini guerino montini guerino
montini guerino montini guerino montini guerino  
montini guerino montini guerino montini guerino montini guerino